ZAKŁAD TERMICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

PROJEKT KONKURSOWY

Założeniem koncepcji jest stworzenie proekologicznego wizerunku projektowanego obiektu i wpisanie dużej, przemysłowej kubatury w naturalne otoczenie, przy zachowaniu racjonalności w doborze środków wyrazu i kosztu rozwiązań technicznych. Z jednej strony projekt odwołuje się do  pozytywnych skojarzeń związanych z naturą: lasem, łąką, parkiem, trawnikiem i wodą, a z drugiej strony wykorzystuje te naturalne elementy wprost, tworząc falujący park, który buduje scenograficzną oprawę dla wejścia do budynku Centrum Edukacji Ekologicznej i opasując obiekt zielonymi skarpami, kryjącymi ekrany akustyczne. Pretekstem do takiego sposobu myślenia było sąsiedztwo projektowanego obiektu: zgodnie z Atlasem Roślinności Rzeczywistej Krakowa  wydanej przez Urząd Miasta Krakowa w 2008 roku teren inwestycji położony jest na obszarze rajgrasowych łąk nowohuckich, a w pobliżu, od wschodu znajduje się Lasek Mogilski, prezentujący typ łęgu wiązowo-jesionowego, a za punkt wyjścia posłużył tu widok lasu mogilskiego:  gęstwiny pni prześwietlonego  światłem lasu, który po transformacji  graficznej  posłużył do opracowania rysunku i kolorystyki paneli elewacyjnych.

 

 

INFORMACJE:

Inwestor: Krakowski Holding Komunalny S.A.

Adres: ul. Giedroycia, Kraków

Powierzchnia użytkowa: 18.000

Konkurs: 2010

AUTORZY:

Artur Jasiński

Rafał Jaśkowiec

Marcin Pawłowski

Paweł Wieczorek

 

WSPÓŁPRACA AUTORSKA:

Anna Jeleń

Katarzyna Kapłoniak

Tomasz Lelek

II nagroda w konkursie SARP