CENTRUM WIEDZY COGNITARIUM W KOSZALINIE

PROJEKT KONKURSOWY

Centrum Wiedzy COGNITARIUM, wchodzące w skład kompleksu budynków Politechniki Koszalińskiej zlokalizowany jest w północno-wschodniej części Koszalina. Jest to teren na pograniczu tkanki miejskiej, a obszarem przedmieść otoczonym lasem, który stanowi granicę miasta.

 

Centralna, osiowa pozycja biblioteki w planie kampusu Politechniki Koszalińskiej jest zapowiedzią przyszłej, kluczowej roli Cognitarium w życiu całej społeczności akademickiej. Jednak samo uformowanie budynku na działce stanowi nieoczywistą odpowiedź zarówno na oczekiwania funkcjonalno-przestrzenne, jak i lokalizacyjne. Zaskakująca forma budynku-krajobrazu dostosowana jest do układu urbanistycznego poprzez przyporządkowanie dwóm prostopadłym względem siebie osiom – pn/wsch-pd/zach pomiędzy Halą Sportową a budynkami uczelni (oś edukacyjna) oraz pn/zach-pd/wsch pomiędzy ulicą Śniadeckich a Gdańską (oś parkowa). Takie usytuowanie pozwala na utrzymanie połączenia komunikacyjnego pomiędzy budynkami akademickimi, jak również powiązanie przestrzenne pomiędzy zabudową mieszkaniową a terenami rekreacyjnymi od strony południowej. Pomimo zabudowania otwartej dotychczas działki, tereny zielone pozostają dostępne dla użytkowników kampusu. Budynek COGNITARIUM przekryty bowiem został organiczną formą przybierającą kształt wzgórza wtapiającego się w otaczającą przestrzeń zieleni rekreacyjnej. Zabieg ten pozwolił na zachowanie proporcji pomiędzy kwartałami zabudowanymi a otwartymi terenami zielonymi.

 

Dzięki miękko uformowanemu dachowi budynek stał się integralnym elementem krajobrazu kampusu. Organiczne linie definiujące zarówno przekrój pionowy, jak i poziomy tworzą kompozycję przestrzenną, w której funkcja została rozplanowana racjonalnie. Budynek o wysokości 17.6m rozplanowany został na dwóch kondygnacjach: parterze i I piętrze, z dodatkową lokalizacją czytelni na II piętrze.

 

Fundamentalną zasadą definiującą całość założenia jest klarowny podział z równoczesnym usystematyzowaniem funkcjonalnym. Racjonalny i czysty układ pozwolił na jednoznaczne pogrupowanie wszystkich pomieszczeń zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym. Podział funkcji wprowadzony został zarówno pomiędzy kondygnacjami, jak i w obrębie każdej z nich.

 

Z układu parteru wyodrębnia się: parking zewnętrzny, strefę magazynową, przestrzeń publiczną – foyer, część administracyjną oraz blok pomieszczeń technicznych.

 

Pod względem rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych budynek Cognitarium odpowiada dekalogom dotyczącym budownictwa bibliotecznego: 10 zasadom Harrego Faulkner-Browna, a także, bardziej współczesnym, cechom dobrej przestrzeni bibliotecznej Andrew McDonalda. Jest funkcjonalny, adaptowalny, dostępny, zróżnicowany, interaktywny, sprzyjający pracy, bezpieczny i spokojny, wydajny oraz podatny na wprowadzanie technologii informacji. Co ważniejsze, dzięki formie budynku-krajobrazu Cognitarium charakteryzuje się również tzw. czynnikiem wow! (lub oomph!) czyli ikonicznością - zdolnością do zapadania w pamięć, zachwycania.

INFORMACJE:

Inwestor: Politechnika Koszalińska

Adres: ul. Śniadeckich, Koszalin

Powierzchnia użytkowa: 11,000 m²

Konkurs: 2020

AUTORZY:

Artur Jasiński

Paweł Wieczorek

Konrad Łukaszek

Demi Tran

 

WSPÓŁPRACA AUTORSKA:

Natalia Bryzek

Kamil Czerw

Bartłomiej Homiński

Katarzyna Leśnodorska

Jan Wąsowicz

 

KONSULTACJE ARCH KRAJOBRAZU:

LandArch Małgorzata Tujko

 

KONSULTACJE KONSTRUKCJI:

GSBK Biuro Konstrukcyjne

 

KONSULTACJE INSTALACJI:

BFM Project