Powrót

PARK REDUTA

autor: Barbara Ostrowska

W listopadzie 2015 roku odbyły się warsztaty projektowania partycypacyjnego pod nazwą "Park Reduta". Wśród tutorów znaleźli się przedstawiciele naszego biura: Barbara Ostrowska i Marcin Pawłowski.

Przedmiotem warsztatów była ogólna koncepcja parku edukacyjnego, który planowany jest pomiędzy Prądnikiem Czerwonym a Mistrzejowicami. Podczas czterech spotkań warsztatowych mieszkańcy pod okiem tutorów pracowali nad pomysłami na park. Efektem pracy sześciu grup było sześć różnych prezentacji, poddanych następnie pod głosowanie internetowe. Największe poparcie zyskał pomysł zatytułowany "Tajemniczy Ogród" autorstwa grupy 4, prowadzonej wspólnie przez Barbarę Ostrowską i Jacka Konopackiego. Czekamy na realizację!

galeria: